Tuyển dụng

12/03/2021

Ẩm thực Vân Hồ tuyển dụng nhân sự 2021

Do nhu cầu phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ, nhà hàng Ẩm thực Vân Hồ cần tuyển dụng nhân viên phục vụ nhà hàng, nhân viên thu...

Xem chi tiết...

HOTLINE
Show Buttons
Hide Buttons